Poszukując zawodu: technik administracji

Autor: Marcin Bojarski

Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach wciąż się poprawia, a bezrobocie stale spada. Nie oznacza to jednak, iż planując karierę zawodową możemy sobie pozwolić na beztroskę. Z wyprzedzeniem warto przeanalizować, które zawody mają przed sobą przyszłość, a które wraz z upływem czasu przechodzić będą do lamusa. Do tych pierwszych bez wątpienia należy technik administracji – osoba wykształcona w zakresie procedur biurowych, zarządzenia dokumentacją, a także biegła w kwestiach zagadnień formalnych. Stale powiększająca się liczba firm funkcjonujących na polskim rynku generuje zapotrzebowanie na tego rodzaju fachowców. Rodzi się więc pytanie – jak zostać technikiem administracji?

 

Naucz się zawodu – bezpłatnie!

W Krakowskiej Szkole Innowacji nauka zawodu technik administracji jest bezpłatna i odbywa się na zasadach szkoły policealnej. Samo zdobycie upragnionego wykształcenia zajmie nam dwa lata, a zajęcia zostały rozłożone na cztery semestry. Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym, co oznacza, iż będziemy musieli zarezerwować na naukę co drugi weekend (sobotę oraz niedzielę). Dzięki temu połączyć możemy ją z innymi naszymi obowiązkami. Warto także zaznaczyć, iż w Krakowskiej Szkole Innowacji zdobywanie wykształcenia nie kończy się wyłącznie na suchej wiedzy oraz teorii. W drugim i trzecim semestrze organizowane są bowiem praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Czyli aż przez 8 tygodni będzie mieli okazję poznawać zagadnienia związane z administracją „od kuchni”. W ostatnim z semestrów przyjdzie nam natomiast zmierzyć się z podsumowującym zdobytą wiedzę egzaminem, którego zaliczenie potwierdzi nasze kwalifikacje zawodowe.

 

Gwarancja jakości

Oferta edukacyjna Krakowskiej Szkoły Innowacji przedstawia bardzo wysoki poziom i kierunek technik administracji nie jest na tym polu wyjątkiem. Cała placówka posiada uprawienia szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Wykwalifikowana oraz doświadczona kadra prowadzi zajęcia zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji. Dzięki temu zapisując się do szkoły mamy gwarancję, iż zdobyta przez nas wiedza będzie kompletna, obszerna, a zarazem odpowiadająca oczekiwaniom pracodawców. Automatycznie rodzi to jednak pytanie – na jakich stanowiskach będziemy mogli szukać zatrudnia? Już spieszymy z odpowiedziami!

 

Technik administracji – niezbędny fachowiec

 

Na sprawne funkcjonowanie każdej firmy oraz instytucji składa się wiele czynników. Sukcesu nie da się jednak osiągnąć bez odpowiedniego zarządzania procedurami, dokumentami, zagadnieniami formalnymi... czyli w skrócie administracją. Jak więc łatwo się domyślić, osoby wyspecjalizowane w tej dziedzinie są zwykle bardzo cenne dla przedsiębiorstwa. Nieraz to także od nich zależy powodzenie przedsięwzięć zewnętrznych, jak na przykład pozyskanie dotacji lub wygranie przetargu. Ponieważ niemal wszystkie prywatne firmy i państwowe instytucje funkcjonują pośród zagmatwanych procedur oraz przepisów, to technicy administracji pozostają pracownikami pożądanymi, a ich umiejętności są wysoko cenione. Również dalsza współpraca międzynarodowa w ramach struktur UE dobrze rokuje dla tego rodzaju fachowców, choć oczywiście należy liczyć się z perspektywą potrzeby stałego pogłębiania wiedzy, zwłaszcza związanej z dotacjami i projektami unijnymi.

Temat: Poszukując zawodu: technik administracji

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz