Gimnazjum dla dorosłych

Uwaga! Gimnazjum zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji zostało

zlikwidowane od roku szkolnego 2019/2020