Szkolenie dla techników weterynarii

 „Stany nagłe w praktyce weterynaryjnej psów i kotów”

 

Grupy maksymalnie 12 osób. Udział w szkoleniu możliwy również dla osób bez dyplomu technika.

 

Plan szkolenia

 

Dzień I

 

 1. BHP I ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY (45 min)

 2. OCENA STANU ZDROWIA ZWIERZĄT (45min)

  1. Wywiad

  2. Badanie kliniczne

 3. PARAMETRY ŻYCIOWE ZWIERZĄT (45 min )

  1. Oddech

  2. Tętno

  3. Błony śluzowe

  4. Temperatura

 4. PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH (90 min)

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

  2. Krwotoki

  3. Pogryzienia

  4. Zadławienia

  5. Ukąszenia

  6. Alergie

  7. Porażenie prądem elektrycznym

  8. Podtopienia

  9. Oparzenia

  10. Odmrożenia

  11. Biegunka

  12. Wymioty

  13. Gorączka

  14. Szok

  15. Hipertermia

  16. Hipotermia

  17. Niewydolność układu moczowego

  18. Cukrzyca

  19. Skręt żołądka

  20. Ropomacicze

 5. SUBSTANCJE TOKSYCZNE I TRUCIZNY (45 min)

  1. Klasyfikacja substancji toksycznych i trucizn

  2. Objawy

  3. Postępowanie

  4. Rośliny szkodliwe dla psów i kotów

Dzień II
 

Wstrząs- ( Poruszone zostaną zagadnienia m.in. etiopatogenezy, rodzaje wstrząsu, rozpoznawania oraz standardów postępowania, terapii płynami oraz krwioterapii) (60 min)

Postępowanie z pacjentami w stanach zagrożenia życia w medycynie weterynaryjnej psów i kotów
(Przygotowanie stanowiska do prowadzenia intensywnej terapii, ocena stanu pacjenta, zaburzenia wymagające natychmiastowej interwencji, sposoby monitoringu parametrów życiowych, resuscytacja krążeniowo oddechowa.) (60 min)

Postępowanie w częstych stanach nagłych w praktyce weterynaryjnej psów i kotów. (Zostaną przedstawione zasady postępowania w m.in. przypadkach, ran, krwotoków, złamań, skrętu żołądka, ropomacicza, niedrożności p.pok, urazów klatki piersiowej, obrzęku płuc, zatrzymania moczu, urazów narządu wzroku.) (90 min)

1h - Ćwiczenia z fantomami, dyskusje, pytania. (60 min)

Zakończenie szkolenia:

Test oceniający opanowanie materiału przedstawionego na szkoleniu (45 min)

 

Podany czas wykładu jest orientacyjny, może zostać skrócony bądź wydłużony w zależności od przebiegu wykładu. Opis wykładów stanowi tylko zarys informacji, z którymi słuchacz będzie się mógł zapoznać.


Nr konta do wpłat za kurs

35 1240 4722 1111 0010 5932 7609

 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 500 zł od osoby