O SZKOLE

 

Naszą misją jest Twoje wykształcenie

Krakowska Szkoła Innowacji została założona z misją kształcenia dorosłych. Szkoła jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.

Wszystko czego potrzebujesz w jednej szkole

Krakowska Szkoła Innowacji zapewnia pełny system kształcenia poprzez gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz policealną szkołę zawodową. Szkoła policealna pozwala na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, dodatkowo zdobywanie wiedzy można poszerzyć o kursy zawodowe. Kursy zapewniają rozwijanie swoich zainteresowań, na kilku etapach zaawansowania.

Uprawnienia szkoły publicznej

Ukończenie naszych innowacyjnych kierunków potwierdzone jest świadectwami MEN. Przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy te organizowane są w naszej szkole.

Indywidualny rozwój i praca w grupie

Grupy słuchaczy liczą minimalnie 15 osób  maksymalnie 25 osób dzięki czemu możemy zapewnić indywidualny rozwój  słuchacza, który jest dla nas najważniejszy.

Rozkład zajęć dostosowujemy do Ciebie

Nauka trwa od 1 lub 1,5 roku do 3 lat zgodnie z kierunkiem kształcenia. Zajęcia odbywają się w cyklu zaocznym, w sobotę oraz niedziele, co dwa tygodnie.

Najlepsi nauczyciele

W naszej szkole pracuje doświadczona oraz wykwalifikowana kadra nauczycielska dbająca o indywidualny charakter rozwoju słuchacza i wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Nie tylko teoria

Wiemy jak ważna jest praktyka w zdobywaniu wiedzy, dlatego zajęcia na naszych kierunkach odbywają się nie tylko w salach naszej szkoły ale również w licznych laboratoriach, instytutach, ośrodkach pozwalających na zdobywanie niezbędnych doświadczeń zawodowych.

Zapraszam

Dyrektor Agnieszka Basista