Podstawy języka migowego

Rodzaje języka migowego

Istnieją dwa rodzaje języka migowego: System Językowo-Migowy (SJM) i Polski Język Migowy (PJM). SJM to sztuczny system, który składa się z języka mówionego i miganego, czyli przekaz mowy za pomocą znaków, natomiast PJM to naturalny język osób niesłyszących. PJM pokrywa się niekedy z SJM, jednak są one zupełnie odmienne.

Alfabet w języku migowym

Podstawowe wyrażenia w języku migowym

Opis układu palców:

Aw - pozycja dłoni- litera a + palec wskazujący otacza kciuka ( dłoń wysunieta jak przy trzymaniu wędki).

Bk - pozycja dłoni – litera b + odchylony kciuk

Bz - pozycja dłoni – litera b + palce lekko zgięte

Bkz - pozycja dłoni – litera b + odchylony kciuk+ palce lekko zgięte

Cm - pozycja dłoni – litera c całą dłonią

Cw - pozycja dłoni – litera p, kciuk i wskazujący nie przylegają do siebie

Em - pozycja dłoni – litera e z zaokraglonymi palcami

Eo - pozycja dłoni – litera e otwarte

Ik - c odchylony kciuk

Iz - pozycja dłoni – litera i + zgięty mały palec

Nw - pozycja dłoni – litera n z wyprostowanymi palcami

Om - pozycja dłoni – litera o całą dłonią

Ps - pozycja dłoni – litera p + środkowy palec

Tm - pozycja dłoni – litera l, kant dłoni w dół

Um - pozycja dłoni – litera u w górę + zlączony srodkowy palec

Yk - pozycja dłoni – litera y + odchylony kciuk

1z - pozycja dłoni – liczebnik 1 + zgięty kciuk

4z - pozycja dłoni – liczebnik 4 + zgięte wszystkie palce

5s - pozycja dłoni – liczebnik 5 + palec środkowy wysuniety do przodu

5z - pozycja dłoni – liczebnik 5 + zgięte wszystkie palce

Znaki ideograficzne

 1. Dzień – LPBk, grzbiety dłoni do przodu przed klp skrzyżowane rozchodzą się na boki do pozycji pionowej.

 1. Noc – LPBk, dłonie grzbietami do przodu, końcami palców w górę krzyżują się na wysokosci klp, znak wykonywany odwrotnie do dnia.

 2. Doba – dzień + noc

 3. Dobry – PO, dłoń kantem do przodu na wysokości brody, dotyka podbródka i wysuwa się do przodu z energicznym zatrzymaniem.

 4. Źle – PBk kantem w dół, końcami palców do przodu, zgina się w przegubie w lewo, kończąc grzbietem do przodu.

 5. Jest/Być – PA, LA. LA kantem w dół przed srodkiem klp, P wnętrzem w dół przesuwa się do przodu po L.

 1. Są – LA, PA. PA leży na LA, dłonie złożone wnętrzami przed środkiem klp. PA zmienia miejce, w czasie ruchu dłonie ocierają o siebie. Zakończenie ruchu: PA jest pod LA.

 2. Tu/Tutaj – PZ końcem palca w dół, grzbietem dłoni do przodu, wykonuje ruch w dół (wskazuje miejsce).

 3. Tam – PZ kantem dłoni w prawo, końcem palca wskazującego do przodu, na wysokosci prawego obojczyka, wykonuje ruch po łuku do przodu.

 4. Przepraszam – LBk, PBk. P wnętrzem w dół, ręka wykonuje małe ruchy do przodu i do tyłu, przesuwa się palcami po palcach L ( spodem dłoni w górę, końce palców do przodu).

 5. Dziękuję – LBk, PBk. Dłonie grzbietami do przodu, ustawione ukośnie po obu stronach twarzy, dotykają podbródka i rozchodzą się do przodu na boki z lekkim pochyleniem tułowia ( mimika twarzy).

 1. Proszę – LB, PB. Dłonie złożone przed klp (jak do modlitwy) poruszają się razem x 2 w górę i w dół (mimika twarzy).

Temat: Podstawy języka migowego

podstawy języka migowego

awr 2021-04-04
Dziękuję za pomoc w języku migowym.

Wstaw nowy komentarz

Kursy zawodowe