Podnieś swoje kwalifikacje dzięki zaocznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych!

Autor: Marcin Bojarski

Splot różnych niesprzyjających okoliczności i trudnych sytuacji życiowych doprowadza czasem do tego, że niektórzy z nas muszą przerwać naukę na etapie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Będąc już dorosłymi ludźmi, osoby takie mają często problemy ze zdobyciem wymaganych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych, a także ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Dlatego też powstały licea ogólnokształcące dla dorosłych, do których zapisać można się po ukończeniu osiemnastego roku życia.

 

Jak działa liceum dla dorosłych?

 

Prowadzone przez Krakowską Szkołę Innowacji bezpłatne liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szansa zdobycia średniego wykształcenia i dalszego rozwoju zawodowego. Nauka podzielona jest tutaj na sześć semestrów, co oznacza, że trwa trzy lata i zakończona jest egzaminem maturalnym. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele oraz realizowane według podstaw programowych zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kończący edukację egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się na terenie szkoły. Wydawane są też niezbędne legitymacje uprawniające do wszelkich zniżek, zaświadczenia na potrzeby różnych instytucji oraz świadectwo ukończenia szkoły.

 

Jakie są zalety liceum dla dorosłych?

 

Niewątpliwą zaletą trybu zaocznego jest możliwość połączenia nauki z pracą zawodową oraz życiem rodzinnym. Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła bezpłatna, nie obciąży więc domowego budżetu. Przeciwnie, z pewnością pomoże nam ona podnieść kwalifikacje, a w konsekwencji znaleźć lepiej płatną pracę. Ukończenie liceum da nam możliwość zapisania się do szkoły policealnej, gdzie nauka trwa zwykle od roku do dwóch lat. Oznacza to, że już po zaledwie pięciu latach edukacji, można zdobyć kwalifikacje porównywalne do tych, które zdobywa się na niektórych kierunkach studiów. Taka szkoła zapewni nam też wiedzę umożliwiającą otwarcie własnej działalności gospodarczej.

 

Jak zapisać się do liceum dla dorosłych?

 

Kolejną niewątpliwą zaletą zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, prowadzonego przez Krakowską Szkołę Innowacji, jest nieskomplikowany i bardzo szybki proces rekrutacji. Nabór odbywa się podczas dwóch miesięcy w czasie roku szkolnego – we wrześniu oraz w lutym. Nie ma też konieczności przygotowywania się do uciążliwych egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje jedynie kolejność zgłoszeń. Szkoła nie pobiera też żadnych opłat – zarówno za zapisy, jak i za wydanie legitymacji oraz zaświadczeń. Jedyne dokumenty jakie musimy dostarczyć to dwa zdjęcia, podanie i odpowiednie świadectwo (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub ostatnio ukończonego etapu licealnego). Należy posiadać przy sobie także dokument potwierdzający naszą tożsamość (najlepiej dowód osobisty).

 

Zapisy do zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego przez Krakowską Szkołę Innowacji odbywają się online, co także jest olbrzymim ułatwieniem, zwłaszcza dla zabieganych i nie mających czasu na ciągłe jeżdżenie z dokumentami osób. Wystarczy jedynie wypełnić i przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej szkoły, a następnie postępować według otrzymanych instrukcji. Spotkanie w sekretariacie także następuje po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę, co daje możliwość dostosowania ich na przykład do godzin naszej aktualnej pracy, a także oszczędza nam czekania w kolejce.

Temat: Podnieś swoje kwalifikacje dzięki zaocznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych!

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz