Kurs coachingu dla nauczycieli

Zapraszamy na nowy kurs coachingu. Szkolenie przygotowane specjalnie dla nauczycieli. Kurs składa się z 3 modułów.  Możliwe kursy w grupach lub szkolenie indywidualne. Cały kurs 16 godzinny, indywidualny 1600 złotych, w grupach 600 zł od osoby.

 

 

Podstawy coachingu: kurs indywidualny 1600 zł, grupa - 600 zł od osoby

Pierwszy dzień (8 godzin)

Co kryje się pod pojęciem coaching?

Proces coachingu oraz jego podstawowych technik i możliwości ich zastosowania w oświacie.

Coaching jako narzędzie pozwalające na znalezienie odpowiedzi na pytania związane z szybszym i łatwiejszym osiąganiem stawianych przed sobą i uczniami celów.  

Narzędzia stosowane przez coacha, w tym techniki aktywnego słuchania, zadawania otwierających pytań oraz udzielania informacji zwrotnej. 

Przeprowadzenie rozmowy coachingowej, tak by poznany i przećwiczony model mógł być  z powodzeniem wykorzystany w pracy z uczniem bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły?

Czy uczeń  powinien identyfikować swoje mocne i słabe strony lub oceniać poziom satysfakcji życiowej?

Narzędzia coachingowe, z których będą mogli korzystać w swojej codziennej pracy i umiejętnie je dopasowywać do grupy wiekowej.

Dzięki poznanym narzędziom w łatwy sposób odkryją zdolności i poznają preferencje swoich uczniów. 

Uczestnicy szkolenia posiądą świadomość tego, iż stosowanie narzędzi coachingowych pomoże zbudować zaufanie między nauczycielem, a uczniem (klasą) oraz w istotny sposób podnieść ich motywację do nauki.

Wykorzystanie coachingu w rozwoju osobistym w dobie zmian w oświacie.

Coaching i autocoaching jako narzędzie wspierające rozwój osobisty.

Techniki pracy z przekonaniami, które są stosowane podczas pracy coachingowej.

 „Mocne pytania coachingowe”, które pomogą nakreślić nową perspektywę rozwoju.

Coaching jako skuteczna forma dotarcia do ucznia i rodzica. Podejście coachingowe w pracy nauczyciela:

2 dzień (8 godzin)

Kluczem do porozumienia jest stworzenie dobrej relacji, w której obie strony potrafią się dogadać i efektywnie współpracować. Taką relację precyzyjnie definiuje coaching – skuteczna forma pracy z drugą osobą.

Pogłębienie umiejętności prowadzenia  rozmów motywujących z uczniem oraz bardziej efektywne oddziaływanie na innych.

W jaki sposób  rozmawiać z uczniami i ich rodzicami?

Czym jest, a czym nie jest coaching?

Co to znaczy, że ktoś został „skołczowany”? 

Jakie są jego zalety, a jakie ograniczenia?

Czym różni się dyrektywny styl kierowania od stylu coachingowego?

Siła zespołu receptą na sukces- założenia coachingu zespołowego:

Jak wykorzystać energię zespołu?

Zwiększenie świadomości nauczycieli na temat ich samych, wpływu jaki wywierają na zespół. 

Efektami coachingu zespołu jaki tworzą członkowie Rady Pedagogicznej są:  poprawa wzajemnych relacji (szacunek, zaufanie, zrozumienie) oraz komunikacji (otwartość, przejrzystość, konstruktywne rozmowy), zwiększenie zaangażowania w cele szkoły i większa odpowiedzialność nauczycieli, większa kreatywność.

Coaching zespołu to proces, którego celem jest wzrost motywacji poszczególnych członków i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Stosujemy zniżki przy poleceniu drugiej osoby i zapisie jej na kurs: 10% zniźki. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto.

Zapytaj o kurs Zapisz się