Kursy zawodowe

Autor: Marcin Bojarski

Za każdym razem kiedy pojawiamy się na rozmowie kwalifikacyjnej i staramy się o pracę, jesteśmy oceniani pod wieloma względami. Nasze cechy charakteru, elokwencja, charyzma, umiejętność wysławiania się – to tylko niektóre z aspektów, jakie brane są pod uwagę podczas sprawdzającego nas spotkania w cztery oczy. Jednak w trakcie takiej rozmowy najważniejszą informacją dla potencjalnego pracodawcy zawsze będą nasze kwalifikacje, a więc wykształcenie niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu lub pracy na danym stanowisku. Dlatego też, kiedy rozważamy naszą karierę oraz przyszłość zawodową, powinniśmy od razu zastanowić się, jak owe kwalifikacje zdobyć.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Jedną z najpewniejszych ścieżek prowadzonych do wymarzonej pracy jest ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Czym one konkretnie są? Najogólniej mówiąc, jest to forma kształcenia ustawicznego, czyli skierowanego do osób dorosłych, pragnących zdobyć nową wiedzę zawodową oraz umiejętności praktyczne na wysokim poziomie. Powinien się więc nimi zainteresować każdy, kto pragnie nauczyć się zupełnie nowego zawodu, całkowicie się przekwalifikować lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie danej profesji. To także właściwe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pracować na stanowiskach wymagających konkretnych kompetencji. Musimy bowiem pamiętać, że istnieje bardzo dużo zawodów, których nie można wykonywać nie posiadając do tego odpowiednich uprawnień.

 

Jakie uprawnienia dają kursy zawodowe?

Kursy zawodowe prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Pozytywne ukończenie ich potwierdzane jest odpowiednim dokumentem – zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jego posiadanie upoważnia absolwenta do wykonania kolejnego kroku – przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Te zawsze prowadzone są przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dopiero zaliczenie tego drugiego egzaminu ostatecznie potwierdza przygotowane do pełnienia danej profesji. Zaświadczy o tym kolejny otrzymany przez nas dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

Kto może prowadzić kursy zawodowe?

 

Do prowadzenia kursów zawodowych uprawnione są nie tylko szkoły publiczne. Mogą zajmować się tym także odpowiednie placówki kształcenia ustawicznego oraz szkoły niepubliczne. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

 

Warto także zaznaczyć, iż kursy zawodowe to relatywnie nowa opcja w modelu kształcenia ustawicznego. Została ona zapoczątkowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, na którym dochodzi do dynamicznych zmian. Pomyślano więc o osobach dorosłych, które w szybkim tempie potrzebują się przekwalifikować lub zdobyć całkiem nowy zawód.

Temat: Kursy zawodowe

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz