Opiekunka dziecięca z elementami j. migowego

Krakowska Szkoła Innowacji zaprasza na szkolenie Opiekunki dziecięcej.

Rekrutacja trwa. Miejsce szkolenia i odbywania praktyk: ul. Dietla 70.

 

Cena kursu: 2000 zł – 60 godzin.

 

Słuchacz zdobędzie wiedzę w tematach:

 1. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii dziecka z elementami pierwszej pomocy

 2. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

 3. Zarys pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

 4. Podstawy działalności gospodarczej

 5. Język migowy

 6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

 7. Ćwiczenia praktyczne z zakresu pielęgnacji, opieki, żywienia i wychowania dziecka

Szkolenie odbywa się w systemie modułowym, obejmuje 60 godzin w 4 modułach :

1. Wychowanie i obserwowanie dziecka

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,

 • zarys psychologii,

 • zarys pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,

 • język migowy

  2. Zasady pielęgnacji i żywienia dziecka

 • teoretyczne podstawy żywienia i pielęgnowania dziecka,

 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka,

3. Metodyka pracy z dziećmi

 • praktyka w pielęgnacji dziecka,

 • praktyka w wychowaniu dziecka,

 • praktyka w opiece nad dzieckiem

 

4. Podstawy ekonomiczno-prawne oraz system opieki nad dzieckiem w Polsce

 

Zapytaj o kurs Zapisz się