Opiekun osoby starszej z elementami j. migowego

Krakowska Szkoła Innowacji zaprasza na szkolenie - "Opiekun osoby starszej".

Trwa rekrutacja. Miejsce szkolenia i odbywania praktyk: ul. Dietla 70.

 

Cena kursu: 1600 zł – 40 godzin.

 

Słuchacz zdobędzie wiedzę w tematach:

 1. Podstawy psychologii, socjologii w opiece nad osobą starszą

 2. Metodyka pracy opiekuńczej

 3. Podstawy działalności gospodarczej

 4. Język migowy

 5. Ćwiczenia praktyczne z zakresu opieki i wsparcia oraz aktywizacji zawodowej osoby starszej

Szkolenie odbywa się w systemie modułowym, obejmuje 40 godzin w 4 modułach:

1. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 • określenie istoty procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;

 • określenie wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;

 • regulacyjna rola osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;

 • zasady etyki i odpowiedzialności zawodowej;

 • rozwój człowieka w różnych okresach życia;

 • metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;

 • określenie przyczyny stresu oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;

 

2. Kształcenie praktyczne w pracy opiekuńczej

 • opieka i wsparcie

 • aktywizacja społeczna

 • organizacja opieki nad osobą starszą

3. Podstawy ekonomiczno-prawne oraz system opieki nad osobą starszą w Polsce

4. Nauka języka migowego

 

Zapytaj o kurs Zapisz się