Kurs języka migowego

Nauczymy Cię języka migowego

Język migowy jest coraz bardziej popularny wśród ludzi słyszących. Pozwala nawiązać kontakt z ludźmi niesłyszącymi, którzy chętnie przyjdą do urzędu, sklepu, firmy bez angażowania swojego tłumacza.

 

W kwietniu 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o języku migowym i wezwał samorządy do jak najszybszego wdrożenia jej przepisów. Ustawa zakłada, że organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza migowego.

 

Czego nauczysz się na kursie?

 

 1. Przedstawiać język migowy jako sposób komunikacji z osobą niesłyszącą

 2. Przyjąć aktywną postawę wobec problemu komunikacji z osobą niesłyszącą

 3. Komunikować się wykorzystując system językowo – migowy:

 • posługiwać się znakami polskiego alfabetu palcowego oraz liczebnikami głównymi

 • stosować w komunikacji 300 znaków ideograficznych

 1. Odczytywać komunikaty gestograficzne i opisy słowne oraz ilustracje znaków migowych

 2. Upowszechniać idee integracji społecznej i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym

lp

Materiał nauczania

Liczba godzin

1

Wybrane zagadnienia rehabilitacji niesłyszących

 • Wprowadzenie w problematykę inwalidztwa: problem podmiotowości osoby z uszkodzonym słuchem.

 • Komunikacja interpersonalna niesłyszących.

1 godzina

2

Daktylografia.

 • Kultura języka migowego

 • Znaki statyczne w pozycji klasycznej

 • Znaki dynamiczne oraz znaki dynamiczne bedące modyfikacją znaków statycznych

 • Znaki pojęć liczbowych

 • Znaki i zasady uzupełniające daktylografię

3 godziny

3

Ideografia.

 • Zasady systemu języka migowego oraz systemu językowo – migowego

 • System znaków ideograficznych :

„ Dom i rodzina“, „Higiena osobista“, „Części ciała“, „ Zdowie“,

„ Czas“, „Niesłyszący w urzędzie“, „Wywiad medyczny“

16 godzin

4

Konwersatorium migowe.

 • Ćwiczenia w odczytywaniu znaków daktylograficznych oraz ideograficznych.

 • Ćwiczenia w przekazywaniu znaków daktylograficznych oraz ideograficznych

10 godzin

Zapytaj o kurs Zapisz się 

Cena: 1000 zł/od osoby