Kurs „Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”

Nauczymy Cię zakładać własną firmę

Przeznaczony dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i zamierzających wykorzystać nabytą wiedzę we własnej firmie
W trakcie kursu:
- zapoznasz się z wymogami prawnymi, które trzeba spełnić, by rozpocząć działalność gospodarczą, poznasz też czynniki, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na konkretną formę organizacyjną działalności.
- nauczysz się reguł tworzenia efektywnego biznesplanu, finansowania działalności
- uzyskasz praktyczną wiedzę na temat prowadzenia księgowości w firmie, poznasz podstawy marketingu
-  poznasz zasady rozliczania zobowiązań podatkowych podczas prowadzenia działalności przedsiębiorczej

Rozpocznij karierę razem z nami


Kurs obejmuje zajęcia  teoretyczne (wykłady) i praktyczne (w pracowni komputerowej). Programy stosowane na zajęciach to: Insert i Optima )Księga Przychodów i Rozchodów).W trakcie trwania szkolenia uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne


Ilość godzin – 4
Ilość osób w grupie: 1

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 500 zł