Kocham zwierzęta i co dalej? Czyli jak zostać weterynarzem?

Gdzie studiować weterynarię?

WETERYNARIA to modny i oblegany kierunek, ale można go studiować tylko w nielicznych miejscach w Polsce: na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na SGGW w Warszawie.

Od niedawna t.j od 2012 roku kierunek WETERYNARIA został utworzony przez dwie krakowskie współdziałające ze sobą uczelnie: Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Jagielloński.

Jeżeli nie studia to co?

Z Uczelniami Wyższymi coraz częściej współpracują również Szkoły Policealne, kształcąc w kierunku TECHNIK WETERYNARII. Szkoły te mają nie tylko taką samą kadrę, ale i podobny program nauczania, jak na uczelniach wyższych. Nauka w szkołach weterynarii to doskonały start przed studiami lub ich dopełnienie.

Czym zajmuje się technik weterynarii?

Technik weterynarii może prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywać zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywać czynności pomocnicze związane z diagnozowaniem, profilaktyką i leczeniem chorób zwierzat. Zawód ten umożliwia wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpiecześntwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych przy w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Kwalifikuje również do wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w podubojowym badaniu mięsa.

Praca dla technika weterynarii

Większość portali internetowych podaje, że weterynarz to zawód na który będzie zapotrzebowanie na rynku pracy, a tym samym również na technika weterynarii.

Absolwenci kierunku technik weterynarii mogą być zatrudniani jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt, schroniskach, organach inspekcji Weterynaryjnej, laboratoriach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, zakładach przetwórstwa spożywczego. Takie wykształcenie uprawnia również do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z agrobiznesem oraz świadczeniem usług nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej (wykorzystywanej przez lekarza weterynarii).

Zarobki w zawodzie technika weterynarii wachają się w przedziale 2000-3000 zł. Nieliczni zarabiają poniżej 2000 zł.

Jak rozpocząć naukę?

Aby zostać technikiem weterynarii, wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty (m.in. świadectwo ukończenia szkoły średniej) w siedzibie Szkoły Policealnej. Będąc słuchaczem takiej szkoły dostajemy uprawnienia do zniżek np. na bilety MPK. Po zdaniu egzaminów dawnych kwalifikacji otrzymujemy dyplom poświadczający zdolność do wykonywania zawodu TECHNIKA WETRYNARII.

Gdzie szukać szkół policealnych z kierunkiem TECHNIK WETRYNARII? Co prawda jest wiele szkół w Polsce prowadzących wyżej wymieniony kierunek, jednak to Kraków przoduje w jakości przekazywanej wiedzy, dzięki dobrze dobranej kadrze akademickiej. Liczba słuchaczy Technika Weterynarii w Krakowie wciąż rośnie.

Temat: Kocham zwierzęta i co dalej? Czyli jak zostać weterynarzem?

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz