Egzamin zawodowy

Autor: Marcin Bojarski

Rozważanie własnej przyszłości zawodowej może nie tylko być bardzo pożyteczne, ale i dostarczać sporo satysfakcji. Chętnie widzimy się na wymarzonych stanowiskach, zajmujących się na co dzień tym, co sprawia nam przyjemność i zapewnia satysfakcjonujące wynagrodzenie. Warto jednak poświęcić dłuższą chwilę, aby rozważyć sposób, w jaki możemy zrealizować te ambicje. Dla wielu z nas przepustką do wymarzonej pracy będzie egzamin potwierdzający nasze kwalifikacje zawodowe.

Co to jest "egzamin zawodowy"?

Egzamin ten, zwany również potocznie egzaminem zawodowym, służy ocenie umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Do jego zaliczenia przygotują nas odpowiednie szkoły, które realizują programy, służące właśnie nabyciu wymaganych zdolności. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym – przystąpienie do niego obiektywnie oceni nasze kwalifikacje, w sposób jednolity dla wszystkich.

Jak przebiega egzamin zawodowy?

Egzamin podzielony jest na dwie odrębne części: pisemną i praktyczną. Pierwsza z nich posiada formę testu. Podczas jego trwania przyjdzie nam się zmierzyć z 40 zadaniami zamkniętymi, na rozwiązanie których otrzymamy 60 minut. Każde z pytań posiadać będzie cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna będzie natomiast polegać na wykonaniu przez zdającego konkretnego zadania na stanowisku egzaminacyjnym. W tym przypadku szczegóły przebiegu mogą znacząco różnić się od siebie, w zależności od zawodu. Zawsze jednak otrzymamy 10 minut na dokładne zapoznanie się z treścią zadania oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego, które przyjdzie nam wykorzystać w tej części. Część praktyczna egzaminu nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut – czas ten jest różny dla konkretnych kwalifikacji, jednak możemy sprawdzić go wcześniej w odpowiednich informatorach.

Jaki wynik trzeba uzyskać na egzaminie zawodowym, aby go zdać?

Egzamin zawodowy może zostać uznany za zdany kiedy na części pisemnej odpowiedzieliśmy poprawnie na co najmniej 20 pytań, uzyskując tym samym wynik na poziomie 50% lub więcej. Nieco wyżej jest postawiona poprzeczka części praktycznej, którą musimy zdać na co najmniej 75%. Warto także zaznaczyć, iż ogłoszony wynik jest ostateczny, jednak istnieje możliwość powtarzania egzaminu w kolejnych latach. Potwierdzeniem zaliczenia egzaminu oraz naszych umiejętności jest świadectwo certyfikujące nasze kwalifikacje w zakresie danego zawodu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uzyskamy także Europass, dodatek do dyplomu, identyczny dla wszystkich absolwentów w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki niemu otworzy się przed nami ścieżka kariery nie tylko na ternie Polski, ale także innych krajów Europy.

Gdzie szukać informacji o egzaminie zawodowym?

Zanim przystąpimy do zdawania, koniecznie powinniśmy zapoznać się ze standardem wymagań egzaminu dla zawodu, w którym chcemy potwierdzić nasze kwalifikacje. Jest on zamieszczony w rozdziale 4 "Informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie". Dokładnie go analizując, dowiemy się, co będzie sprawdzane na egzaminie. Poznamy wymagania czekające nas na części pisemnej oraz praktycznej. Ułatwi nam to naukę, oraz obiektywną ocenę, tego co już potrafimy i czego musimy się douczyć. Warto zapoznać się również z testami z lat poprzednich.

Temat: Egzamin zawodowy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz