Dlaczego warto zdecydować się na kierunek technika administracji?

Autor: Marcin Bojarski

Polski rynek zatrudnienia zmienia się dynamicznie. Momentem przełomowym na bardzo wielu płaszczyznach było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Pośród perspektyw dostępnych różnorodnym instytucjom pojawiły się liczne dofinansowania, szkolenia, projekty. Znacząco otworzył się również i sam rynek – w Polsce swoje placówki zaczęły otwierać zagraniczne firmy oraz korporacje. Dokładnie te same czynniki sprawiły, iż bardzo potrzebni stali się fachowcy obeznani z przepisami administracyjnymi, zagadnieniami formalnymi oraz sprawnie zajmujący się dokumentacją. Wszystkie te elementy zaczęły stanowić klucz do sukcesu wielu instytucji i firm. Stąd też znacząco wzrosła wartość pracownika wykwalifikowanego właśnie na tym polu – technika administracji.

 

Administracja - policealna szkoła czy studia?

 

Studia administracyjne są jedną z możliwości aby zdobyć wiedzę z zakresu tej dziedziny. Jednak taki wybór wiąże się kilkoma problemami. Przede wszystkim kluczowy jest czas, jaki zajmie nam zdobycie potrzebnych umiejętności. Na ukończenie studiów musimy przeznaczyć kilka lat – co bardzo komplikuje sprawę, jeśli zależy nam na szybkim trafieniu na rynek pracy. W takim przypadku śmiało powinniśmy wybrać szkołę policealną. Decydując się natomiast na tę opcję, musimy nastawić się na 2 lata nauki, która podzielona została na 4 semestry. Kształcenie odbywa się na zasadach szkoły i jest bezpłatne, co na pewno docenią osoby bezrobotne lub na ten moment nie usatysfakcjonowane ze swojego wynagrodzenia.

 

Co nas czeka na kierunku technika administracji?

 

Kierunek ma zadanie przede wszystkim przygotować nas do przyszłej pracy. Oznacza to, iż będziemy musieli przyswoić sporo często całkiem nowej wiedzy. Znajomość zasad makro i mikroekonomii, przechowywania dokumentów czy prowadzenia korespondencji formalnej to tylko kilka pierwszych z brzegu przykładów wymaganych umiejętności. Dodatkowo kurs nauczy nas przeprowadzania analiz statystycznych, obliczania i interpretowania uzyskanych wyników oraz ich oceny pod kątem przydatności. Zostaniemy także przygotowani do obsługi niezbędnych w pracy programów komputerowych oraz wszelkiego pomocnego sprzętu biurowego.

 

Nabytą przez nas wiedzę oraz umiejętności oceni egzamin z kwalifikacji, koncentrujący się na przygotowywaniu dokumentów zgodnie z zasadami prawa pracy i cywilnego, prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz sporządzaniu analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych. Choć może brzmieć to jak duże wyzwanie, to jednak gwarantujemy, iż po ukończeniu szkoły zagadnienia te nie będą już ani tajemnicze ani wyjątkowo trudne. Aby jednak zdobyta wiedza nie była czysto teoretyczna, w trakcie nauki organizowane są również praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin.

 

Praca w zawodzie technika administracji

 

Jak zaznaczyliśmy we wstępie, zapotrzebowanie na techników administracji znacząco wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat i ten trend najpewniej utrzyma się jeszcze w przyszłości. Pracownik który biegle operuje pośród licznych przepisów i sprawnie radzi sobie ze sprawami urzędniczymi to wielka wartość dla każdego przedsiębiorcy. Niemal w każdej firmie niezbędna jest przynajmniej jedna taka osoba. Co więcej absolwenci kursu będą mogli również znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej wszystkich szczebli.

 

Temat: Dlaczego warto zdecydować się na kurs technika administracji?

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz