Życzenia świąteczne

2018-12-13 18:47

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
sp
ędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pe
łnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadziej
ę, że nadchodzący 2019 rok
b
ędzie lepszy niż ten, który właśnie mija


 

Życzy

Pracownikom i Słuchaczom

Krakowskiej Szkoły Innowacji

Dyrektor Agnieszka Basista