ZLOW18

2019-03-23 00:47

1/Proszę uzupełniać obecności w dzienniku za mc marzec, oraz należy pamiętać o 50% frekwencji w miesiącu oraz 50% obecności na danym przedmiocie.

2/ Osoby ,które nie dokonały płatności czesnego za mc luty proszone są o dokonanie wpłat.

3/ W dniu 24 marca br o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie Dyrektorem szkoły. Obecność obowiązkowa