ZLOW18

2019-01-15 21:50

Komunikat nr 4 –słuchacze semestru pierwszego ZLOW18,

1/ Proszę pamiętać o 50%frekwencji. Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego. Proszę nie zapominać o złożeniu podpisów na każdych zajęciach edukacyjnych w dzienniku zajęć.

2/Słuchacze ,którzy nie napisali sprawdzianów semestralnych powinni zgłosić się do nauczycieli jak najszybciej.

3/W sobotę dnia 12 stycznia br Państwo macie zajęcia i egzaminy zgodnie z planem czyli:

Od godziny 8.00

  • 1/matematyka

  • 2/matematyka egz.pis

  • 3-4/j.polski ustny egzamin

  • 5-6 informatyka

  • 7-10 /język angielski i kończycie zajęcia 16.30

4/ W niedzielę 13 stycznia zajęcia od godziny 8.00

  • 1-3 /język angielski

  • 4 /język angielski egz.pis

  • 5-8/fizyka

  • 9-10 biologia z egzaminem i kończycie zajęcia 16.30

5/Proszę odbierać z sekretariatu indeksy do wpisów ocen z egzaminów semestralnych .Z końcem stycznia trzeba je będzie złożyć do sekretariatu w celu dokonania wpisu na semestr wyższy przez Dyrektora Szkoły.

W dniu 26 stycznia będziecie Państwo zgodnie z planem mieć zajęcia ;

Od godziny 2 lekcyjnej o 8.45 matematyka egz.ustny

potem 3-5 lekcji fizyka

6-8 godziny język angielski

9/10 godzina chemia egzamin .Kończycie zajęcia o godzinie 16.30

W dniu 27 stycznia br od godziny 8.00 egzamin z języka angielskiego ustny ,potem egzamin z fizyki i informatyki .Zakończenie egzaminów około 11.00