ZLOW17

2019-03-23 00:47

Komunikat z dnia 22 marca 2019 dla ZLOW17

1/Proszę uzupełniać obecności w dzienniku za mc marzec, oraz należy pamiętać o 50% frekwencji w miesiącu oraz 50% obecności na danym przedmiocie.

2/ Osoby ,które nie dokonały płatności czesnego za mc luty proszone są o dokonanie wpłat.