ZLOW16

2019-03-23 00:46

Komunikat z dnia 22 marca 2019 dla ZLOW16

1/Zostały tylko dwa zjazdy do ukończenia szkoły. Przed Państwem ostatnie zajęcia i egzaminy. Obecność na tych zajęciach powinna być 100%.

Brak frekwencji z przedmiotów i w miesiącu oraz nie podejście do egzaminów skutkuje nie ukończeniem szkoły w kwietniu br i przesunięciem egzaminów na czerwiec lub nawet sierpień br. Oczywiście jest to również nie dopuszczeniem do egzaminów maturalnych.

2/W dniu 7 kwietnia o godzinie 8.45 Dyrektor szkoły przeprowadzi szkolenie dla maturzystów .Obecność wszystkich osób przystępujących do matury obowiązkowa .

3/ 27 kwietnia br o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły .Obecność wszystkich obowiązkowa.

4/Osoby nie zdające matury dokonują wpłaty czesnego do 27 kwietnia br./za kwiecień/

5/Osoby zdające maturę dokonują wpłaty za kwiecień br oraz organizację egzaminów zgodnie z umową podpisaną w dniu przyjęcia do szkoły oraz zgodnie z podpisanym aneksem .Płacicie Państwo za organizację egzaminów zewnętrznych ,a nie płacicie za czesne w maju br. W przypadku zdania całości matury i otrzymania świadectwa maturalnego dostaniecie Państwo zwrot 50 % wpłaty za organizację egzaminów zewnętrznych. Wpłat wszystkich należy dokonać do dnia 27 kwietnia br.

Harmonogram egzaminów maturalnych

1/6 maja godzina 9.00 /należy być w szkole o godzinie 8.30/ sala 19 język polski 19 170 -13 osób ,

o godzinie 14.00 język polski rozszerzony /należy być w szkole 13.30/180 min -1 osób

2/7maja godzina 9.00 /należy być w szkole o godzinie 8.30/ sala 19 matematyka 170- 16 osób

3/8 maja godzina 9.00 /należy być w szkole o godzinie 8.30/ sala 19 j .angielski 120 - 15 osób

o godzinie 14.00 język angielski rozszerzony /należy być w szkole 13.30/120 min+70min- 9 osoby

4/10 maja godzina 9.00 /należy być w szkole o godzinie 8.30/ sala 19 biologia 180 - 2 osób

o godzinie 14.00 WOS rozszerzony /należy być w szkole 13.30/180 3 osoby

5/ 13 maja godzina 9.00 /należy być w szkole o godzinie 8.30/ sala 19 chemia 180 - 1 osób

5/ 15 maja geografia godzina 9.00 /należy być w szkole 13.30/180- 6 osób

7/ 10 maja godzina od 14.00 egzamin z języka angielskiego –ustny 13 osób

8/11 maja godzina od 8.00 egzamin z języka polskiego –ustny 13 osób