Uwaga! Technik weterynarii

2017-09-20 15:02
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie słuchaczy kierunkiem technika weterynarii w Krakowskiej Szkole Innowacji - Policealnej Szkole Zawodowej informujemy, że decyzją Zarządu otwieramy drugi oddział.
Osoby, które są zainteresowane a nie dostały się do nas do szkoły przy pierwszej rekrutacji serdecznie zapraszamy .