TWETW18

2019-12-12 22:34

Komunikat dla –słuchaczy semestru trzeciego Technika Weterynarii TWETW18

1/ Egzamin z zabiegów weterynaryjnych oraz z analityki weterynaryjnej odbędzie się w dniach 14,15 grudnia na zajęciach w pracowni –Rynek Dębnicki 5/2 oraz w laboratorium Młyńska Boczna 7 .Proszę przynieść w tych dniach indeksy. Z przedmiotu zabiegi weterynaryjne po odbytych zajęciach w dniu 11 stycznia należy napisać test ,który to będzie zaliczeniem pracy semestralnej.

2/Proszę pamiętać o 50%frekwencji w miesiącu oraz na przedmiotach . Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji 50% na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego.

3/Najpóźniej do 31 stycznia 2019 należy donosić dzienniczki praktyk w celu zaliczenia semestru trzeciego. Słuchacze ,którzy nie zaliczą praktyki oraz nie zdadzą przynajmniej dwóch przedmiotów/tylko tyle wolno/ ,proszeni są o napisanie podań o przesunięcie sesji na miesiąc luty. Egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowym są płatne zgodnie z umową.

4/ W styczniu szkoła organizuje praktyki do ubojni .Osoby zainteresowane praktykami zorganizowanymi przez szkołę ,proszone są o wpisywanie się na listę w sekretariacie szkoły.