TWETW18

2019-02-13 23:48

Komunikat nr 5 –słuchacze semestru pierwszego/ od lutego drugiego / Technika Weterynarii TWETW18

1/Osoby ,które jeszcze nie doniosły zaświadczeń lekarskich ,bardzo proszę o dostarczenie ich jak najszybciej. Sprawa bardzo pilna.

2/ Osoby ,które mają przesunięte egzaminy na sesję dodatkową ,lub poprawkowe ,proszone są o kontakt z sekretariatem. Do dnia 28 lutego należy zdać wszystkie egzaminy. Egzaminy zdajemy po uprzednim umówieniu się z prowadzącym zajęcia .Przedmiot anatomia w praktyce w dniu 23 lutego u dr Tomasza Jacka około godziny 17.15/termin ostateczny/.

3/W dniu 16 lutego br Dyrektor będzie roznosić deklarację na egzamin z kwalifikacji RL.10 .Do dnia 18 lutego mają zostać deklaracje wprowadzone do systemu SIOEPKZ.