TWETL19

2019-12-12 22:35

Komunikat dla –słuchaczy semestru drugiego Technika Weterynarii TWETL19

1/ W dniu 14 grudnia o godzinie 13.15 odbędzie się szkolenie dotyczące egzaminu z kwalifikacji RL.11 .Obecność obowiązkowa . Terminy i godziny wywieszone są na tablicy korkowej przed sekretariatem. 9 stycznia egzamin praktyczny o godzinie 9.00 10 stycznia egzamin pisemny o godzinie 10.00

2/Proszę pamiętać o 50%frekwencji /można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie/. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego.

3. Najpóźniej do 31 stycznia 2019 należy donosić dzienniczki praktyk w celu zaliczenia semestru trzeciego. Słuchacze ,którzy nie zaliczą praktyki oraz nie zdadzą przynajmniej dwóch przedmiotów/tylko tyle wolno/ ,proszeni są o napisanie podań o przesunięcie sesji na miesiąc luty. Egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowym są płatne zgodnie z umową.

4/ Rozpoczynają się już egzaminy semestralne .Przystępujemy do nich z indeksami /pobieramy je z sekretariatu /.Po skończonych egzaminach składamy indeksy do zaliczenia semestru do sekretariatu.