TWETL18

2019-02-13 23:48

/Komunikat nr 6 –słuchacze semestru drugiego od lutego trzeciego Technika Weterynarii TWETL18

1/ Najpóźniej do 28 lutego 2019 należy donosić dzienniczki z zaliczonymi praktykami w celu zaliczenia semestru drugiego. Słuchacze ,którzy nie zaliczą praktyki oraz nie zdadzą przynajmniej dwóch przedmiotów/tylko tyle wolno/ zostają przeniesieni po uprzednim napisaniu podania na semestr niższy .

2/ Osoby ,które jeszcze nie doniosły zaświadczeń lekarskich proszone są o jak najszybsze przybycie do sekretariatu.

3/Osoby ,które mają przesunięte egzaminy na sesję dodatkową ,lub poprawkowe ,proszone są o kontakt z sekretariatem. Do dnia 28 lutego należy zdać wszystkie egzaminy.

5/ Egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowym są płatne zgodnie z umową.