semestr trzeci ZLOW17 oraz semestr piątegy ZLOW16

2019-01-15 21:50

Komunikat nr 4 –słuchacze semestru trzeciego ZLOW17 oraz semestru piątego ZLOW16

1/ Proszę pamiętać o 50% frekwencji. Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego. Proszę nie zapominać o złożeniu podpisów na każdych zajęciach edukacyjnych w dzienniku zajęć.

2/Słuchacze ,którzy nie napisali sprawdzianów semestralnych powinni zgłosić się do nauczycieli jak najszybciej.

3/Proszę przystępować do egzaminów wyznaczonych w planie zajęć ,egzaminy w dodatkowych terminach są płatne dodatkowo