LOW17/VI semestr

2020-04-09 21:29

Komunikat dla LOW17/VI semestr

 

W związku z pandemią koronawirusa  do szkoły nie możemy wejść do 26 kwietnia ,natomiast  Państwo musicie zdać egzaminy 18,19 kwietnia i  zakończyć szkołę w dniu 24 kwietnia .Nie otrzymaliśmy żadnych dyspozycji ,że zajęcia w klasach kończących mogą się skończyć po 26 kwietnia. Nas trzymają przepisy prawa i niestety nie możemy ich sami zmieniać. W związku z tym musicie uczestniczyć w egzaminach w dniach 18,19 kwietnia. Wcześniej do najpóźniej 15 kwietnia na sekretariat muszą zostać przekazane wszystkie prace /sprawdziany ,testy /,na podstawie których nauczyciele Was dopuszczą do egzaminów .Obecnie tylko trzy osoby przesłały prace z poszczególnych przedmiotów. W dniach 18,19  kwietnia o odpowiedniej godzinie  odbędą się egzaminy kończące do których w tym czasie należy podejść. Osoby ,które nie podejdą lub nie zaliczą tych egzaminów ,będą mogły je zdać w terminie dodatkowym w czerwcu /płatne egzaminy + miesiąc nauki/. W momencie ,kiedy osoba nie zaliczy egzaminu /otrzyma ocenę niedostateczną /może podejść do egzaminu poprawkowego i zdać ten egzamin ,ale dopiero w sierpniu i oczywiście egzamin będzie odpłatny. Oczywiście takie osoby nie będą mogły zdawać egzaminu maturalnego. Minister /Premier określił dzisiaj ,że egzamin maturalny odbędzie się i na miesiąc wcześniej dostaniecie  Państwo informację o terminie .Proszę oglądać filmiki  dotyczące  matury na stronie OKE i CKE.

Egzaminy będziecie zdawać na Zoom, linki zostaną przesłane na dzień przed planowanym egzaminem.

 

18 kwietnia godz.10.00-11.30 język polski I część  ./Czyli wszyscy siadamy przed komputerem i punktualnie piszemy i odsyłamy pracę/

                                 11.45-12.30 II część egzaminu tzw. ustna/pisemna .

 

18 kwietnia godz.13.00- 14.00 geografia /Czyli wszyscy siadamy przed komputerem i punktualnie piszemy i odsyłamy pracę/

 

18kwietnia  godz.15.00-15.30 język angielski I część

 

                                16.00- 16.30 II część grupa A czyli od numeru w dzienniku 1-11

                                16.35-17.05 II część  grupa B czyli od numeru w dzienniku  12-23

 

Proszę dokładnie rozwiązać to co było zadane w materiałach przesyłanych przez nauczycieli.

 

19 kwietnia godz.10.00-11.30 matematyka I część  ./Czyli wszyscy siadamy przed komputerem i punktualnie piszemy i odsyłamy pracę/

                                 11.45-12.30 II część egzaminu tzw. ustna/pisemna .

 

18 kwietnia godz. 14.00-15.00  WOS /Czyli wszyscy siadamy przed komputerem i punktualnie piszemy i odsyłamy pracę/

Dyrektor Szkoły