Komunikat nr 6 –słuchacze semestru trzeciego ZLOW17

2019-01-26 13:13

1/ Proszę pamiętać o 50% frekwencji. Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego. Proszę nie zapominać o złożeniu podpisów na każdych zajęciach edukacyjnych w dzienniku zajęć.

2/Słuchacze ,którzy nie napisali sprawdzianów semestralnych powinni zgłosić się do nauczycieli jak najszybciej.

3/Przypominam również o uregulowanie wpłat za czesne i egzaminy klasyfikacyjne oraz  dopilnowanie frekwencji na zajęciach -( frekwencję można sprawdzić w sekretariacie )

4/Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w sesji poprawkowej czyli w lutym wolno mieć tylko dwa egzaminy /dodatkowe lub poprawkowe/ Oczywiście egzaminy w sesji poprawkowej lub dodatkowej są płatne .Pamiętamy o złożeniu podań w przypadku egzaminów w sesji poprawkowej lub dodatkowej w lutym.