Komunikat nr 6 –słuchacze semestru trzeciego Technika Weterynarii TWETW17

2019-01-26 13:15

1/ Egzamin z zabiegów weterynaryjnych odbędzie się w dniu 26 stycznia godz.13.30

2/Proszę pamiętać o 50% frekwencji w miesiącu styczniu oraz na przedmiotach . Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego.

3/Najpóźniej do 31 stycznia 2019 należy donosić dzienniczki praktyk w celu zaliczenia semestru trzeciego. Słuchacze ,którzy nie zaliczą praktyki oraz nie zdadzą przynajmniej dwóch przedmiotów/tylko tyle wolno/ ,proszeni są o napisanie podań o przesunięcie sesji na miesiąc luty. Egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowym są płatne zgodnie z umową.

4/Egzamin z diagnostyki i chorób zgodnie z ustaleniami z uczącymi w dniach 26 stycznia i 27 stycznia 2019r.