Komunikat nr 6 –słuchacze semestru czwartego Technika Weterynarii TWETL17

2019-01-26 13:15

1/Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26 stycznia o godzinie 12.00

2/Wyniki z egzaminów z przygotowania zawodowego 22 marca 2019 roku