Komunikat nr 5 –słuchacze semestru pierwszego ZLOW18,

2019-01-26 13:13

1/ Proszę pamiętać o 50%frekwencji. Można sprawdzić frekwencję u Pani Joli w sekretariacie. Brak frekwencji w miesiącu to opłata zgodna z umową ,brak frekwencji na przedmiocie to niedopuszczenie do egzaminu semestralnego. Proszę nie zapominać o złożeniu podpisów na każdych zajęciach edukacyjnych w dzienniku zajęć.

2/Słuchacze ,którzy nie napisali sprawdzianów semestralnych powinni zgłosić się do nauczycieli jak najszybciej.

5/Proszę odbierać z sekretariatu indeksy do wpisów ocen z egzaminów semestralnych .Z końcem stycznia trzeba je będzie złożyć do sekretariatu w celu dokonania wpisu na semestr wyższy przez Dyrektora Szkoły.

W dniu 26 stycznia będziecie Państwo zgodnie z planem mieć zajęcia ;

Od godziny 2 lekcyjnej o 8.45 matematyka egz.ustny

potem 3-5 lekcji fizyka

6-8 godziny język angielski

W dniu 27 stycznia br od godziny 8.00 egzamin z języka angielskiego ustny ,potem egzamin z fizyki i informatyki oraz z chemii. Zakończenie egzaminów około 11.00