Kurs przygotowawczy do matury z j. angielskiego – egzamin ustny

Przygotujemy Cię do matury ustnej z języka angielskiego

Kurs maturalny z języka angielskiego ma na celu skuteczne przygotowanie ucznia do zdania egzaminu ustnego. Prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych technik nauczania z uwzględnieniem aktywności słuchacza, pomaga powtórzyć i usystematyzować zdobytą w szkole wiedzę z naciskiem na praktyczną stronę używania języka. Nacisk na symulacje sytuacji egzaminacyjnej.

Czas trwania

15 godzin. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (soboty) po 3 godziny lekcyjne

Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów OKE

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas ćwiczeń powtórzony zostanie materiał z języka angielskiego w zakresie podstawy programowej. Uczestnicy kursu doskonalić będą umiejętność prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli, opisu ilustracji, uzyskiwania i udzielania informacji na podstawie materiału stymulującego, relacjonowania wydarzeń i negocjowania.

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16

Rozpoczęcie zajęć

Planowany  początek kursu: październik 2013 (kolejne grupy otwierane w następne miesiące, w zależności od ilości chętnych).
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 180 zł

za 15 godzin