Czy wiesz że...

2013-07-28 17:14

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, świadectwo ich ukończenia to dokumenty państwowe, a egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Centralną Komisji Egzaminacyjną odbywają się w naszej szkole.